แก่งคุดคู้

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กม ตัวแก่ง กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป
เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง
มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน บริเวณแก่ง มีร้านอาหารจำหน่าย มากมาย
 Kaeng Kood Koo is the huge stone islet lies among Mekhong, distant about 3 km from Chiangkhan district. Two sides of islet almost reach
the shores of Mekhong, leaving only narrow channel which the water stream can flow through, especially on the side of Thai shore that
the water flows rapidly. The best time to visit Kaeng Kood Koo is between February to May which is the period that the water decrease

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password